කපිල චන්ද්‍ර‍සේන ශ්‍රී ලංකන් සභාපති පුටුවට

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් මතුවූ පුරප්පාඩුව සදහා නව සභාපතිවරයා ලෙස කපිල චන්ද්‍ර‍සේන මහතා පත් කර තිබෙනවා.
පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේදී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරීයා ලෙසයි කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා කටයුතු කර තිබුණේ.