කබ්රාල් වෙනුවට කැටගොඩ පාර්ලිමේන්තුවට

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ජයන්ත කැටගොඩ පත්කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ තීරණය කළ බව එහි ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පවසයි.

පුවත යවන්න