”කවරකු මේ ක්‍රමය විවේචනය කළ ද මම මගේ ක්‍රමයට වැඩ කරනවා” ජනපති

ජනතාව අතරට පැමිණ ගැටළු විසඳීම දේශපාලන නාට්යයක් හෝ මාධ්ය සංදර්ශනයක් හෝ නොවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරයි.
අද (06) පෙරවරුවේ කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේ දැරණියගල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දික්ඇල්ලකන්ද ග්රාමනිලධාරී වසමේ, දික්ඇල්ලකන්ද කණිෂ්ඨ විද්යාල භූමියේ පැවති “ගම සමග පිළිසඳර” නව වැනි වැඩසටහනට සහභාගීවෙමින් ජනාධිපතිතුමා මේ අදහස් පළ කළේය.
”ඊළග ජනාධිපතිවරණයට තවත් වසර හතරකට ආසන්න කාලයක් තිබේ. ගමට යන්නේ බලයේ සිට කළයුතු මෙහෙවර ඉටුකරන්න. විපක්ෂයේදී පැමිණියත්, ජනතා ගැටළු විසඳමින් දුෂ්කර ගම්මාන වෙත ගිය වෙනත් ජනාධිපතිවරයෙකු නැත. කොළඹ සිටිමින් නිලධාරීන්ගෙන් පමණක් විමසා ජනතා ගැටළු හදුනා ගැනීම මගේ ක්රමය නොවෙයි. කවරකු මේ ක්රමය විවේචනය කළ ද “ මම මගේ ක්රමයට වැඩ කරනවා” යැයි රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය
“ජනතාව අතරට ගොස් වැඩකරලයි මම ජනාධිපති වුණේ. වැඩ කිරීමෙන් පමණයි ජනතා නායකයෙක් විය හැක්කේ” එබැවින් ජනතාව අතරට ගොස් වැඩ කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  තරුණ මහජන නියෝජිතයින්ට උපදෙස් දෙයි.
පුවත යවන්න