කහතුඩුවේ අවමංගල උත්සවයකට සහභාගි වූ පිරිසකට කොරෝනා

කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ අවමංගල උත්සවයකට සහභාගි වූ පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගෙන තිබෙනවා.

අදාළ අවමංගල උත්සවය පැවති නිවසේ පදිංචි අයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමෙන් පසු සිදුකළ PCR පරීක්ෂණවලින් මෙම ආසාදිතයින් හදුනාගෙන ඇත.

මේ අතර පසුගිය 14 වනදා සිට මේ දක්වා කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 58 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිතිබෙනවා.

පුවත යවන්න