කළුතරට ආසන්න මුහුදේ භූ කම්පනයක්

අද ( 30) දහවල් 1.02ට පමණ බේරුවල ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් 24ක් ඔබ්බෙන් මුහදේ මැග්නිටියුට් ඒකක 3.7 ක පමණ ප්‍රභල භූචලනයක් සිදුව ඇතැයි භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

අදාළ භූ චලනය බේරුවල හා මග්ගොන , කළුතර හා පිළියන්දල ප්‍රදේශවලට දැනී ඇති අතර , කෙසේ වෙතත් ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානම් තත්ත්වයක් උද්ගත වී නොමැති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න