ක්ෂමා සංවිධානයේ වාර්ෂික වාර්තාවෙන් ලංකාවටත් චෝදනා

පුරවැසි විරෝධතා සිදු කිරීමේ අයිතියට බාධා සිදුකරන රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව ද එකක් බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ, ඩෙප්‍රොස් මුචීනා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා  සංවිධානයේ 2022 – වසර සඳහා ගෝලීය වාර්ෂික වාර්තාවේ දකුණු  ආසියානු කලාපීය වාර්තාව එළිදක්වමින් මේ බව පවසා තිබුණා.

එහි ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දැක්වෙන්නේ , පැවති දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් දහස් ගණන් ජනයා ඊට එරෙහිව විරෝධය පෑමත් සමග රජය තමන්ට විරුද්ධ මත පළ කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව මර්දනය ක්‍රියාත්මක කිරීම තීව්‍ර කළ බවයි.

ඒ අනුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ප්‍රකාශනයේ හා භාෂනයේ නිදහසට හා සාමකාමීව රැස්වීමේ අයිතියට එරෙහි දරුණු ප්‍රහාර දියත් කළ බවත්, නීති විරෝධී බලය යොදා ගැනීම නිසා මරණ හා තුවාල සිදුවූ බවත් දැනුම් දී තිබෙනවා.

විරෝධතාකරුවන් අත්තනෝමතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම අමානුෂික වද හිංසනවලට එහිදී ලක්වූ බවත්, ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ ගෝලීය වාර්ෂික වාර්තාවේ දකුණු ආසියානු කලාපීය වාර්තාවේ සඳහන්.

මෙම කලාපීය  එළි දැක්වීම කොළඹදී සිදුකර තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

පුවත යවන්න