කාශ්මීරයට අසාමාන්‍ය හිම පතනයක් / රතු මුවන්ට බාහිරින් ආහාර

කාශ්මීරයට බලපා ඇති අසාමාන්‍ය හිම පතනය හමුවූ ඩචිගම් ජාතික වනෝද්‍යානයේ සතුන්ට ආහාර සැපයීමට කාශ්මීර බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ හන්ගුල් හෙවත් දුර්ලභ රතු මුවන් අධික ශිත කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ ආහාර සපයා ගැනීමේ අර්බුධයකට ලක්ව ඇති බවයි.
යුරෝපයේ හැරුණු විට ආසායවේ එම සතුන් වාර්තාවන එකම කලාපය වන්නේ ද කාශ්මීරය පමණයි.
මෙම වර්ෂය තුල එම සත්ත්ව ගහනය ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය සුබදායී තත්ත්වයක් බවයි කාශ්මීර බලධාරීන් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න