කාශ්මීරයේ අවහිර කර තිබූ අන්තර්ජාලය යළි සක්‍රීය කරයි

කාශ්මීර ප්‍රාන්තයේ දින නියමයක් නොමැතිව අවහිර කර තිබූ අන්තර්ජාල පහසුකම් 4G යලි සක්‍රීය කර තිබෙනවා.
මෙම අවහිර කිරීම ඉන්දීය රජය විසින් ගත් තීරණයක් අනුව සිදුවූ අතර එම තීරණය නීති විරෝධී බවට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී තිබුණා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව එහි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇත්තේ සතියක කාලයක් තුළ ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචනයක් සිදු කිරීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගතයුතු බවයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් සළකා බලමින් කාශ්මීරයේ අන්තර්ජාල පහසුකම් යළි සක්‍රීය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඉන්දීය පාලනයේ පවතින කාශ්මීර ප්‍රාන්තයේ පැවති විරෝධතා හේතුවෙන් අන්තර්ජාල පහසුකම් පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ සිට අවහිර කිරීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගනු ලැබුවා.

පුවත යවන්න