කාශ්මීරයේ දුම්රිය ගමන් යළි ඇරඹේ

මාස 11 කට පසුව කාශ්මීර නිම්නය හා ජම්මු කලාපය අතර දුම්රිය සේවා යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.
එම් එස් එන් වාර්තා කළේ , කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙම දුම්රිය සේවා අත්හිටුවා තිබූ බවයි.
කාශ්මීර කලාපයේ ජනතාව මෙම දුම්රිය සේවා සීමාව සමග පීඩාවට පත්ව සිටි අතර නව තත්ත්වය සමග එය සමනයවීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න