කැනඩා රජයේ රැකියා ගැන දැන්වීම් අසත්‍යයි / කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

“2022 වසර සඳහා කැනඩා රජයේ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීම්” නමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරය කරන දැන්වීම් අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකාවේ කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසනවා.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියා සිටියේ  පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වන දැන්වීම් අසත්‍ය බවයි.

මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මෙම බඳවා ගැනීම් හරහා ක්ෂණික රැකියා බලපත්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට සඳහන් කරමින් ව්‍යාජ නිවේදනය සිදුකර ජනතාව නොමග යැවීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

මෙම ප්‍රචාරණය අසත්‍ය බව නැවතත් අවධාරණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහජනතාවට අවවාද කර සිටින්නේ මෙම වංචනිකයින් ගෙන් ආරක්ෂාවීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

මාර්ගගත ආගමන වංචාවන් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා වන නිල දත්ත පහත ලින්කුව මගින් ලබාගත හැකියි.

පුවත යවන්න