කෑගල්ලේ පාසල් තාවකාලිකව වැසෙයි

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පළාත් පාසල් ලබන 30 වැනිදා දක්වා වසා දමන බව සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පවසනවා.

ඒ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාසල් 509ක් තාවකාලිකව වසා තැබීමට නියමිතයි.

පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා සඳහන් කළේ, කොවිඩ් මර්දන කමිටු රැස්වීමේදී මෙම තීරණයට එළැඹි බවයි.

පුවත යවන්න