කිරිපිටි- ගෑස් – සිමෙන්ති හිඟයක්

මේ වන විට රට පුරා කිරිපිටි, සිමෙන්ති සහ ගෑස්වල දැඩි හිඟයක් පවතින බවට වෙළෙඳපොළ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය කරන සමාගම් පවසන්නේ රටේ පවතින ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් කිරිපිටි, සිමෙන්ති සහ ගෑස් ආනයනය සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බවයි.

මේ අතර කිරිපිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක මිල ඉහළ දැමීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට එම සමාගම් ඉදරිපත් කළ යෝජනාවලට අනුව අදාල මිල සංශෝධනයන් පිළිබඳ අවසන් තීන්දුව අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න