කිරිපිටි මිල සියයට 35කින් වැඩි කරයි / කිලෝ එක 1300 යි / ග්‍රෑම් 400 ,520 යි.

ආනයනකික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රු 1300කට සහ ග්‍රෑම් 400ක කිරිපිටි ඇසුරුම රු 520කට අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජික ලක්ෂ්මන් වීරසූරිය පවසනවා.

මෙම මිල ගණන් යටතේ මින් ඉදිරියට කිරිපිටි ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.
දේශීය කිරිපිටි නිෂ්පාදකවරුන්ට සිය නිෂ්පාදන වත්මන් මිල යටතේ පවත්වාගෙන යා හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළා.

දැනට කිරිපිටි කිලෝවක මිල රු 945කට සහ ග්‍රෑම් 400ක කිරි පැකට්ටුවක මිල රු 380ක මිලකට අලෙවි කරනු ලබනවා.

කිරිපිටි, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති සහ ගෑස් සඳහා පනවා තිබු පාලන මිල ඉවත් කිරීමට රජය ඊයේ තීරණය කරනු ලැබූ අතර ඒ සමග ආනයනික කිරිපිටි මිල මෙසේ ඉහළ නැංවීමට සූදානමින් සිටිනවා.

මෙම මිල වැඩි කිරීම පිළිබද බලධාරීන්ගේ එකඟතාවය මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

පුවත යවන්න