කුඩාවැල්ල ධීවර වරායේ ගින්නක්

කුඩාවැල්ල ධීවර වරායේ නවතා තිබූ බහු දින යාත්‍රාවක් මධ්‍යම රාත්‍රියේදී  ගිනිගෙන විනාශ වී තිබුණු බව තංගල්ල පොලීසිය පවසයි.

මෙලෙස ගිනි ගෙන තිබුණේ මීට දින කිහිපයකට පෙර කුඩාවැල්ල ධීවර වරායේ නවතා තිබූ බහු දින යාත්‍රාවක් වූ ජයනෙතු බහු දින  යාත්‍රාවයි.

ජයනෙතු යාත්‍රාව ආසන්නයේ නැංගුරම් දමා තිබූ තවත් බහු දින යාත්‍රාවක්ද ගින්නට හසුව ඇති අතර එය ධීවරයින් විසින් නිමා දමා තිබුණි.එම යාත්‍රාවට සුළු හානි සිදු වී තිබුණි.

හදිසියේම යාත්‍රාව තුළ ගින්න ඇති වූ බවත් එල්.පී. ගෑස් ටැංකි තිබුණු ස්ථානයෙන් ගින්න හටගත් බවත් යාත්‍රාවේ මුරකරු වූ සරත් විජේසිංහ පැවසීය.

පුවත යවන්න