කෙරවලපිටිය ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ සාකච්ජාව එකඟතාවයකින් තොරයි

කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සියයට 40ක කොටස් අමෙරිකානු සමාගමකට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පැවැති ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ අතර සාකච්ජාව එකඟතාවයකින් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා.
සාකච්ජාවෙන් පසු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා මාධ්‍ය වෙත පැවසුවේ ජනාධිපතිවරයා දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු මේ පිළිබද සාකච්ජා කරන බවයි.

“ජනාධිපතිතුමා පැමිණි පසුවත් සාකච්ඡා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මොකද අපි දරන මතයත් වෙනත් අය දරන මතයත් අතර වෙනස්කම් තියෙන නිසා. ඒ නිසා අපි පක්ෂ නායකයින් 10ක් හෝ 11ක් අත්සන් කරලා ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් භාරදෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. මේ පැවැති සාකච්ඡාවේදී අගමැතිතුමා මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළේ. අපි හිතනවා මුදල් ඇමතිතුමා අපි ඉදිරිපත් කරපු කරුණු ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් යොමු කරයි කියලා.”

පුවත යවන්න