කෙල්ලෙක් නිසා ගිලුණු ටයිටැනික් නැවටත් වඩා ලොකු නැව

ලොව සුපිරිතම මගී නෞකාවක් ලෙස හැදින්වුණු ටයිටැනික් නෞකාව අනතුරට ලක්වී වසර 100ක් ගත වන මොහොතේ ඊටත් වඩා දැවැන්ත නෞකාවක් මුහුදේදී අනතුරට පත්ව විනාශවූ බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? එය අති සුඛෝපභෝගී දැවැන්ත නෞකාවක් වූ කොස්ටා කොන්කෝඩියා නෞකාවයි. මේ තරුණියක් නිසා මුහුදේ ගිලුණු එම නෞකාවේ කතාවයි.