කොටස් වෙළදපල යළිත් පසු බෑමක

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද දිනයේදී පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙනවා.

අද දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 74.88 ක පසුබැස්මක් වාර්තා කළ අතර සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය වාර්තා වූයේ ඒකක 5,987.21 ක් ලෙසයි.

මේ අනුව යළිත් වරක් ඒකක හය දහසෙන් මෙපිටට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පහතවැටී තිබීම විශේෂත්වයක්.

අද දිනයේ දී රුපියල් බිලියන 1.31 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා වූ අතර ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, කොමර්ෂල් බැංකුව, හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස්, ඩිස්ටිලරීස් හා ඩයලොග් යන සමාගම්වල කොටස් මිල ගණන් පහළ යාම මෙහිදී කැපී පෙනුනා.