කොන්දේසි සහිත ,රුසියාවේ සාකච්ජා යෝජනාවට යුක්රේනය එකඟයි

කොන්දේසි සහිතව යුක්රේනය හා සාකච්ජා පැවැත්වීමට රුසියාව සිදුකළ ඉල්ලීම සලකා බලන බව යුක්රේනය දන්වා තිබෙනවා.
ඒ අනුව ප්‍රහාර නතර කිරීම සඳහා කොන්දේසි මාලාවක් රුසියාව විසින් දැනුම් දී තිබුණා.
යුක්රේනය අවි හරණය කිරීම, නේටෝවට සම්බන්ධ නොවීම හා ලුහාන්ස්ක් හා ඩොන්බාස් කලාප වෙනම රාජ්‍යයන් ලෙස වෙන් කිරීම ද මේ අතරට ඇතුලත්.
කෙසේ වෙතත් මේ සදහා අවසන් එකඟතාවයකට එළඹ නොමැති අතර අඛණ්ඩව ගැටුම් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි.
යුක්රේන අගනුවර බිඳ වැටීමට පෙර මෙය එරටට හිමිවන අවසන් අවස්ථාව ලෙසයි නම් කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න