කොරෝනා අවදානමක් හේතුවෙන් පාසලක් වැසෙයි

කොරෝනා අවදානමක් හේතුවෙන් කල්පිටිය නිර්මල මාතා මහ විදුහළ පෙබරවාරී 8 දින දක්වා වසා දමා තිබෙනවා.

කල්පිටිය පොලිසිය පවසන්නේ එම පාසලේ ගුරුවරයෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට වාර්තාවීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි.

ආසාදිත ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිතයින් වශයෙන් හදුනා ගත් සිසුන් 12 දෙනෙකු, ගුරුවරු 28 දෙනෙකු සහ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු ඇතුළු 41 දෙනෙකු අද පී සී ආර් පරීක්ෂාවන්ට ලක් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න