කොරෝනා ආරම්භයේ පරීක්ෂණ ගැන ජපන් විද්‍යාඥයකුගෙන් නව මතයක්

කොරෝනා වසංගතයේ මූලාරම්භය සොයා බැලීම සඳහා චීනයට ගිය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විමර්ෂකයන්ට ඇතුලත් වූ ජපාන විද්‍යාඥයකු එම පරීක්ෂණ පිළිබද වෙනස් මතයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.
ජපන් ජාතික වසංගත රෝග විශේෂඥ කෙන් මේඩා පවසන්නේ, කොරෝනා වෛරසය බැහැරක සිට චීනයට ළගාවූ බව සහතික කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාධක නොමැති බවයි.
චීනය එම මතයේ දැඩිව එළඹ සිටිය ද එය තහවුරු කළ හැකි සාධක චීනයෙන් හමු නොවූ බවද විශේෂඥයා පැවසුවා.
මේ අතර කෙන් මේඩාගේ තවත් මතයක් වන්නේ , චීනයේ සතුන් හරහා කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්තවූ බවටද කිසිදු සාධකයක් පර්යේෂණ කණ්ඩායමට හමු නොවූ බවයි.
මුහුදු ආහාර වෙළදසල හෝ වෙනත් ස්ථානයකින් වෛරසයට අදාළ ප්‍රමාණවත් දත්ත නොලැබුණ බවද ඔහු කියා සිටියා.
ශිත කළ ආහාර හරහා වෙනත් රටක සිට චීනයට ඇතුළුවී ලෝකය පුරා වෛරසය ව්‍යාප්ත වූ බව පිළිගැනීම ප්‍රශස්ත නිගමනයක් නොවන බවද ජපාන පර්යේෂකයා පවසනවා.
ඒ අනුව චීනයේ වසංගත ආරම්භය පිළිබද යලි සාධනීය පරීක්ෂණයක් සිදුවිය යුතුව ඇතැයි ද ඔහු අවධාරණය කළා.චීනය මේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ප්‍රතිචාර පළ කර නැහැ.

පුවත යවන්න