කොරෝනා ආසාදිතයකු නිසා මැතිවරණ කොමිසම දින 2කට වැසෙයි

කොරෝනා ආසාදිතයෙක් වාර්තාවීම සමග මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය දින 2ක කාලයක් සඳහා වසා දමා තිබෙනවා.
එහි ගිණුම් අංශයේ සේවකයෙකු ආසාදිතයකු ලෙස හදුනාගෙන ඇති අතර ඔහු සේවයට වාර්තාකර තිබීම හේතුවෙන් කොමිසමේ සියළු අංශ වසා දමා තිබුණා.
ඒ අනුව අද හා හෙට වසා තිබෙන මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලය ලබන 15 වනදා සිට යළි විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න