ආසාදිතයන් නිවෙස්වල රැදවීම අවදානම් / රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය -Audio

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින්ව දින කිහිපයක් හෝ නිවෙස්වල තැබීමෙන් සිදුවන්නේ රෝගය පිළිබඳ ඇති අවදානම අඩුවීමක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කළේ, ඒ හරහා වෛරස ව්‍යාප්තිය ඉහළ යන බවයි.

 

පුවත යවන්න