කොරෝනා ආසාදිතයින්ගෙන් 95.8%කට ඩෙල්ටා

සම්පල පරීක්ෂාවන්ට අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන්  95.8%ක් අතර පැතිර ඇත්තේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය බව ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා පවසනවා.

https://youtu.be/WMdhI3WJjIE
පුවත යවන්න