කොරෝනා එන්නතට බයේ ඉන්දියාවේ ගස් නගියි (Video)

ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ , බාලියා නමැති පිටිසරබඳ ගම්මානයේ කොරෝනා එන්නත ලබා දීමට ගිය අවස්ථාවේ කලබලකාරී තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.
ඒ එන්නත ලබා ගැනීමෙන් වැලකීම සදහා ඇතැම් ගම්වාසීන් , ගස් නැගීම, ගංඟාවලට පැනීම හා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත පහරදීමට තැත් කිරීම මතයි.

පුවත යවන්න