කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වීමට,අලෙවියට පුද්ගලික අංශයට අවසර නෑ

මෙරටට කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වීම හෝ අලෙවි කිරීමට පුද්ගලික අංශයට අවසර ලබා නොදෙන බව ජනාධිපති උපදේශක හා කොවිඩ් එන්නත් සම්බන්ධ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසනවා.
ඇතැම් පුද්ගලික රෝහල් ගබඩා පහසුකම් පවතින බව පවසමින් එන්නත් ගෙන්වීමට හෝ රජයෙන් මිලදී ගෙන අලවි කිරීමට ද ඉල්ලුම් කර තිබුණා.
තවත් සමාගම් එම එන්නත් ගෙන්වීමට අවසර අපේක්ෂා කර තිබුණේ තම කාර්ය මණ්ඩල සඳහායි.
කෙසේ වෙතත් එවන් අවසරයක් කිසිසේත්ම ලබා නොදෙන බවයි ලලිත් වීරතුංග මහතා පැවසුවේ.
කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වීම හා බෙදාහැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම රජයේ පාලනය මත සිදුකිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න