කොරෝනා එන්නත් පමණක් විශ්වාස කිරීම බරපතල අවදානමක් / ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානියා කියයි

කොරෝනා එන්නත් කෙරෙහි පමණක් පූර්ණ විශ්වාසය තබා කිසියම් රටක් කොරෝනා මර්දනය කිරීමට කටයුතු කරන්නේ නම් එය බරපතළ අත්වැරැද්දක් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කරනවා.
එම සංවිධානයේ ප්‍රධානි වෛද්‍ය ටෙඩ්රෝස් ඇඩනොම් ගෙබ්‍රියේසස් සූරිච් හීදී මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකරනු ලැබුවා.
සෑම රටක් විසින්ම සිදුකරන ආසාදිතයන් අනාවරණය කර ගැනීමේ පරීක්ෂණ අඩුකිරීමකින් තොරව අඛණ්ඩව සිදුකළ යුතු බවද ඔහු පවසනවා.
එන්නත් ලබා නොගන්නා පුද්ගලයන් මෙන්ම ලබාගන්නා පුද්ගලයන්ද සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම හා සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම ඇතුළු අනිවාර්ය සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීම කෙරෙහි තවදුරටත් පූර්ණ විශ්වාසය තැබිය යුතු බවද වෛද්‍ය ටෙඩ්රෝස් ඇඩනොම් ගෙබ්‍රියේසස් පෙන්වා දෙනවා.

පුවත යවන්න