කොරෝනා එන්නත් ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවෙන් බැහැරව / ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන මූලික විද්‍යාත්මක මූලධර්මවලට පටහැනිවීම පිළිබඳව තමන් දැඩි කණස්සල්ලට පත්ව සිටින බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

“ජාතික එන්නත්කරණ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැගීමේදී කලින් හඳුනාගෙන ඇති පරිදි ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙනු ලැබුවේ ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයින් සහ කොවිඩ්-19 වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලට ඝෘජුවම සම්බන්ධ වූවන්ට එන්නත් ලබා දීමට වුවද ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුව මග හරිමින් එන්නත්කරණය සිදුවන බවයි ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය චෝදනා කරන්නේ.

පුවත යවන්න