කොරෝනා එන්නත් ලැබූ සංඛ්‍යාව 160,000 පසු කරයි

අද දිනයේ තවත් 3,800 දෙනකුට කොරෝනා එන්නත් ලබාදී තිබෙනවා.
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පැවසුවේ ඒ අනුව එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබාගෙන ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 160,148 ක් බවයි.

පුවත යවන්න