කොරෝනා දෙවන රැල්ලෙන් කාශ්මීරයේ සංචාරක කර්මාන්තය අර්බුධයේ

ඉන්දියාවේ පැතිරෙන දෙවන කොරෝනා රැල්ල සමග ජම්මු කාශ්මීරයට ද දැඩි බලපෑම් එල්ලවී තිබෙනවා.
ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ , සංචාරක කර්මාන්තය මුල් කර ගත් කර්මාන්ත මේ යටතේ අඩපණව ඇති බවයි.
මෙම තත්ත්වය තුල සුලු පරිමාණ සංචාරක කර්මාන්තයේ යැපෙන්නන් බරපතල අර්බුධයක පසුවන බවද ඉන්දීය වාර්තා පවසනවා.
මෙය ඉදිරියේදී වඩාත් බරපතල විය හැකි බවටයි අනතුරු අඟවා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න