කොරෝනා දේහ භූමදානයට ඉඩ දීම සතුටක් / අමෙරිකාව කියයි

කොරෝනා ආසාදිත මෘතදේහ අනිවාර්ය ආදාහනය නතරකර භූමදානයට ඉඩදීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සිය ප්‍රසාදය පල කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි තානාපති ඇලන් බී. ටෙප්ලිස් ට්ව්ටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පැවසුවා.

පුවත යවන්න