කොරෝනා නොතකා උත්සවයක් පැවැත්වූ කෝවිලක භාරකරුවන් අත්අඩංගුවට

කොවිඩ් පැතිරීම වැළක්වීමේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොසලකා හරිමින් යාපනයේ හින්දු කෝවිලක පැවැත්වූ තේරු උත්සවය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආගමික උත්සවයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ සභාපතිව සහ ලේකම්වරයා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

යාපනය වන්නාර්පන්නෙයි හි පිහිටි හින්දු කෝවිලක පසුගිය 25 වනදා එම තේරු උත්සවය පවත්වා තිබූ අතර මෙහිදී කිසිඳු මුහුණු ආවරණ පැළඳීමක් හෝ වෙනත් කිසිදු සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කිරීමක් දක්නට නොලැබුණු බවත් , ඊට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි බවත් සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න