කොරෝනා මරණ භූමදානයට ඕට්ටමාවඩි හි ස්ථානයක් සූදානම්

කොරෝනා ආසාදිතව මරණයට පත්වන පුද්ගලයින්ගේ මළ සිරුරු , මඩකලපුවල ඕට්ටමාවඩි, සූඩුපත්තිනසේන ප්‍රදේශයේ භූමදානය කිරීමට අනුමැතිය දී ලබාදී තිබෙනවා.
ඕට්ටමාවඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පැවසුවේ එම ස්ථානය මීට පෙර ද ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ සුසාන භූමියක් ලෙස වර්ෂා සහිත කාලවලදී භාවිත කළ තැනක් බවයි.
මේ වන විට එහි මළ සිරුරු භූමදානය සඳහා වලවල් කැනීම ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න