කොරෝනා මරණ 305 තෙක් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 300 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
ඒ ඊයේ දිනය තුල තවත් මරණ 8ක් වාර්තාවීම සමගයි.

පුවත යවන්න