කොරෝනා මරණ 600 පසු කරයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තාවී ඇති සමස්ත ‌කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 602ක්.

 

 

 

පුවත යවන්න