කොලඹ වරාය සේවකයන්ට සහාය පල කර ත්‍රීකුණාමලය වරායේත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක්

කොළඹ වරායේ සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහය පළ කිරීම සඳහා ත්‍රිකුණාමල වරාය සේවකයින් ද වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති මතභේදාත්මක තත්ත්වය මතයි.

පුවත යවන්න