කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සදහා ආයුර්වේද රෝහල් 50 ක්.

දිවයින පුරා පිහිටි ආයුර්වේද රෝහල් අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සපයන මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරන ලෙස ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි ආයුර්වේද රෝහල් 50 ක් අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සපයන මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද දින තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම තීරණය ගන්නා ලැබුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දී පැවති විශේෂ සාකච්ජාවකදී යි.

මෙම සාකච්ජා‌වේ දී ආයුර්වේද රෝහල් අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සපයන මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කිරීමට තීරණය කිරීමත් සමග ඇඳන් 3500 ක ප්‍රමාණයක් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සදහා එක් වීමට නියමිතයි.

මෙම සාකච්ඡාවේ දී කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සදහා වෙන් කරන ලද ආයුර්වේද රෝහල්වල සේවය කරන සියළු සෞඛ්‍ය මණ්ඩල වලට කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් පිළිබදව විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීමටත්, සියළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල කඩිනමින් එන්නත් කිරීමටත් තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ප්‍රතිකාර සේවාවන් සදහා අත්‍යාවශ්‍ය වෛද්‍ය  උපකරණ, ඖෂධ, පුද්ගල ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල කඩිනමින් ලබාදීමටත්, කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන්ට අදාලව රෝහල්වල සිදු විය යුතු භෞතික වෙනස්කම් කඩිනමින් සිදු කිරීමටත්, ඒ් සදහා මුදල් ප්‍රතිපාදන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ හා මුදල් අමාත්‍යාංශය එක්ව ලබාදීමට ද එකඟතාව පළ කර තිබුණා. 

තව ද ප්‍රතිකාර සදහා යොමු කරන රෝගීන් ඇතුලු  සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සදහා ආහාරපාන ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා වූ අතර, ප්‍රණීත පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙසත් එම කටයුතු නිසි අයුරින් සිදු වන බවට විමර්ශනය කිරීමටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න