කොවිඩ් පැතිර යාමට හේතුව උද්ඝෝෂණ / ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ගතවූ මාසය තුළ රට පුරා උද්ඝෝෂණ 120ක් පවත්වා තිබෙන බවත් මේ සෑම එකකටම අවම වශයෙන් 1500කට අධික පිරිසක් සහභාගී වී ඇති බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිනොපැද මෙලෙස වූ ජන ඒකරාශි වීම රට පුරා කොවිඩ් පැතිර යාම වේගවත් වීමට හේතු වී ඇතැයි බුද්ධි අංශ පෙන්වා දී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ.

පුවත යවන්න