කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 176 කදී

අද (24) දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 20 ක මධ්‍යස්ථාන 176 කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර තිබේ.

එම මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්….

පුවත යවන්න