කොවිඩ් රෝගීන් අතුරුදන් වෙනවා ද ? රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අසයි

කොරෝනා මරණ වාර්තාවීම සම්බන්ධයෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින්නේ ඉතා බැරෑරුම් තත්ත්වයක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි මධ්‍යම කාරක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහතා පවසන්නේ, දිනකට ආසන්න වශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 38 දෙනෙකු මිය යන බවත් ඉන් වැඩිම සංඛ්‍යාව බස්නාහිර පළාතෙන් බවයි.

”එක් දිනයකදී වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 45 ක් 40 ක් වුණාට අද දිනයේදී මරණ වාර්තා වෙන්නේ එකක් හෝ දෙකක් හැටියට තමයි. මේ  දත්ත සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණයක් කරලා බැලුවා. අපට දත්තවල පිළිණු වෙච්ච ස්භාවයක් තමයි තියෙන්නේ, ඒ දත්තවලින් කළ හැකි දෙයක් නැහැ. අපි ප්‍රස්ථාරගත කරලා බැලුවාම දිනකට ආසන්න වශයෙන් මිය යනවා 38 ක්. වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිද්ධවෙන්නේ, බස්නාහිර පළාතේ ඒකෙත් වැඩිම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, මේ මරණ සංඛ්‍යාවෙන් 28% ක් සිද්ධවෙලා තියෙන්නේ නිවෙස් තුළදී. නිවෙස් තුළ මරණ සංඛ්‍යාව 28 %ක් වෙනකොට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මරණ සංඛ්‍යාව 18% ක්. මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන තත්ත්වය ඉතාමත්ම බැරෑරුම්”

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ උප සභාපති වෛද්‍ය චන්දික එපිටකඩුව පවසන්නේ, ආයතන මගින් ප්‍රකාශ කරන දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේදී ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් පවතින බවයි.

”උදාහරණයක් වශයෙන් ජුනි මස 6 වෙනිදා සක්‍රීය රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව විදිහට 36,333 ක් තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ කොවීඩ් රෝගීන් ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. හබැයි ඕක පරික්ෂා කරලා බැලුවොත් ජුනි 07 වෙනිදා සක්‍රීය රෝගීන් ඉන්නේ 31145 යි. රෝගය සුව වූ සංඛ්‍යාව විදිහට තියෙන්නේ 1173 ක් එතකොට මේ රෝගීන්ට මොකද වුණේ? හැමදාම රෝගීන් 5000 ක 6000 ක වෙනසක් තියනවා. මේ රෝගීන්ට විච්ච දෙයක් නැහැ. මේ රෝගීන් රට හැර ගියා ද? ආනයන අපනයන කටයුත්තකට සහභාගී වුණාද? මේ රෝගීන්ට මොක ද වුණේ කියලා”

පුවත යවන්න