කොළඹට ආ ඩීසල් නැවකට මුදල් ගෙවයි

ශ්‍රී ලංකාවට ඩීසල් රැගෙන ආ නෞකාවක් සඳහා මුදල් ගෙවීම සිදුකර ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසනවා.
ඒ අනුව අදාළ නෞකාව සඳහා සිංගප්පූරු සමාගමක් වෙත අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 31 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණා.
ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 37,300ක් රැගෙන ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණි අදාළ නෞකාව කොළඹ වරායෙන් පිටත මේ වනවිට නැංගූරම් ලා තිබෙනවා.
බලශක්ති අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අදාළ නෞකාවට අදාළ ගෙවීම් මේ වනවිට සිදුකර ඇති හෙයින් ඉන්ධන ගොඩබෑමේ කටයුතු කඩිනමින් අරඹන බවයි.

පුවත යවන්න