කොළඹ ගම්පහ අවුරුදු 30ට වැඩි අයට කොරෝනා එන්නත

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයන්හි වයස අවුරුදු 30ට වැඩි මහජනතාවට කොරෝනා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත ලබා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.
එම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන් මේ දක්වා වැඩි ආසාදිත.යන් වාර්තාවීම සැළකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න