කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට බාධා

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට බාධා මතුව තිඛෙනවා.

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් කොලොන්නාවල මොරගස්මුල්ලල රාජගිරිය සහ රාජගිරියේ සිට නාවල දක්වා ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුමට බාධා එල්ලවී තිබේ.

මෙම තක්ක්වය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට පියවර ගනිමින් ඇති බවද වාර්තා වේ.

පුවත යවන්න