කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක පැය 09ක ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක අනිද්දා දිනයේ පැය 09ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ලබන සෙනසුරාදා දිනයේ මෙම ජල කප්පාදුව සිදුකෙරෙනු ඇති.

ඒ අනුව කොළඹ 09,10,11,12,13 සහ 14 ප්‍රදේශවල මෙම ජල කප්පාදුව සිදුවනු ඇත.

පුවත යවන්න