කොළඹ වරාය ගැන අගමැති අවසන් තීරණය කියයි – Audio

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය අලෙවි කිරීමක් හෝ බදුදීමක් සිදු නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා.
තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ සිට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සියයට 99ක් මෙන්ම ජනාධිපතිවරයා ද එම ස්ථාවරයේ පසුවන බවයි අගමැතිවරයා පැවසුවේ.

 

පුවත යවන්න