කොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත් විවාදය මැයි 19 / 20

කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය මැයි 19 සහ 20 දිනවල පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක , අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ , අද (13) පැවති පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එම තීරණයට එළැඹී බවයි.

පුවත යවන්න