කොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වෙයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම වැඩි වැඩි ඡන්ද 89කින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 148ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 59ක් ලැබී තිබුණා.

සමගි ජන බලවේගය, ජාතික ජන බලවේගය සහ දෙමල ජාතික සන්ධානය පනතට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දුන්නා.

පුවත යවන්න