ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති රාජකාරිවලින් ඉවතට /තෙල් හිඟයක අවදානමක්

ඛනිජ තෙල් ආනයනය කිරීම ඇතුළු ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව තිබූ ඒකාධිකාරී බලය විදේශ සමාගම් තුනකට ලබාදීම ඇතුළු ආණ්ඩුවේ තීරණවලට එරෙහිව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෘත්තිය සමිති කිහිපයක සේවකයන් මේ වන විට රාජකාරිවලින් ඉවත්ව තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ඉන්ධන බවුසර්වලට ඉන්ධන ලබාදීමද නතර වී ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වී තිබෙන බවත් වෘත්තිය සමිති සදහන් කළා.

ඊයේ දිනයේ සිට ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් උපවාසයක් ආරම්භ කළ අතර එය තවදුරටත් වර්ධනය කරන බවයි දැනුම් දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න