ගතවූ තුල පැය 24 වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹින්(480)/ ගම්පහෙන් 86 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාගත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 480 ක්.
නාරාහේන්පිට, ගල්කිස්ස හා වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශවලින් ආසාදිතයන් 29 බැගින් වාර්තාවන අතර කොම්පඤ්ඤවීදීය, වැල්ලවත්ත, කුරුදුවත්ත, හා මරදාන ප්‍රදේශවලින් ද ආසාදිතයන් 20 ඉක්මවා වාර්තා වුණා.
මොරටුවේ ආසාදිතයන් වර්ධනය වීමක් දැකගත හැකි අතර එම සංඛ්‍යාව 18 ක්.

ගතවූ දින කිහිපය පුරා එම ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන්ගේ ක්‍රමික වර්ධනයක් දැකගත හැකි වුණා.
ගතවූ දිනයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 86 ක් , කළුතරින් 72 ක්.මහනුවරින් 35ක් හා ගාල්ලෙන් 40 ක් වාර්තා වුණා. – අමල් අල්මේදා

පුවත යවන්න