ගතවූ දිනයේ කොරෝනා මරණ 8ක් / සමස්ථය 430 යි

ගතවූ පැය 24 තුල තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 8ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
දෙමටගොඩ, කොළඹ 08, මීගොඩ, රිදීමාලියද්ද, දෙකටන, කොළඹ 10, කෙසෙල්වත්ත, වත්තල ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තාවී තිබුණා.

පුවත යවන්න