ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කුලියාපිටිය ,මොණරාගල , දඹුල්ල හා දෙහිඅත්තකණ්ඩියෙන්

ගෙවුණු දිනයේ මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 1111 දෙනෙකු හඳුනාගනු ලැබුවා.

එය සැලකෙන්නේ එක් දිනක් තුළ මෙරටින් වාර්තා වූ ඉහළම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලෙසයි.

ඒ අතරින් විදේශයන්හි සිට පැමිණි පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු ද ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, එම සංඛ්‍යාව 200ක්.

ඊට අමතරව, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 198 ක් , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 119 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.

බියගමින් ආසාදිතයන් 22 යි.

කුලියාපිටියෙන් ආසාදිතයන් 36ක් සොයා ගැණුනා.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 37ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 25ක් මොණරාගල නගරයෙන්.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 32 යි.
ඉන් 23ක් දඹුල්ල නගරයෙන් වාර්තා වුණා.
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 41 යි.
ඉන් 24 ක් දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රදේශයෙන් හඳුනා ගැණුනා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 86 දෙනෙකු සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 74 දෙනෙකු ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

සෙසු ආසාදිතයින් පිරිස වාර්තා වී ඇත්තේ,දිවයිනේ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලින්

පුවත යවන්න